MeMe代币ADOGE已提交币安MVB IV计划

据官方消息,NFT概念代币ADOGE(AmazingDoge)已正式提交币安 MVB IV计划。

本文由 链谷区块 作者:链谷说事 发表,其版权均为 链谷区块 所有,文章内容系作者个人观点,不代表 链谷区块 对观点赞同或支持。如需转载,请注明文章来源。
分享生成图片

发表评论

MeMe代币ADOGE已提交币安MVB IV计划

2022-03-09 16:05:55

据官方消息,NFT概念代币ADOGE(AmazingDoge)已正式提交币安 MVB IV计划。